Ceník služeb (část)

Základní služby
Přístup na internet zdarma
   
Roční členské poplatky v knihovně
Dospělí 50 Kč
Důchodci, studenti a děti 30 Kč
Poplatky z prodlení - upomínky
1. upomínka 15 Kč
2. upomínka 30 Kč
3. upomínka 50 Kč
Upomínací dopis 70 Kč